Vitajte na stránke projektov OM3CPH!

Niekedy v roku 1998 som objavil úžasný svet PICov. Mojím prvým projektom bola digitálna stupnica pre môj starý transcíver YEASU FT-180A.

Pri prvých krokoch s mikrokontrolérmi mi veľmi pomohla webová stránka Davida Taita (ktorá však už neexistuje), aj on sám.

Najdôležitejším zdrojom informácií bol CD ROM Microchipu a ich webová stránka. Ich premyslená štruktúra a hodnotný obsah mi veľmi pomohli.

Tretím zdrojom poznania bol Internet s množstvom PIC sajtov.

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí urobili svoje vedomosti a skúsenosti verejne prístupnými.

Zvlášť by som sa chcel poďakovať firme Cogent Systems, Inc., CA, tvorcovi jedného z najlepších svetových daktyloskopických systémov, za podporu.

Táto webová stránka prešla určitým vývojom. Informácie, ktoré boli na nej uverejnené, predovšetkým spočiatku, neboli vždy celkom presné. Hlavným dôvodom je, že moje projekty prechádzajú vývojom, až postupne sa vrabčie hniezdo premieňa na definitívnu konštrukciu (alebo aj nie...). Najviac to poznať na doskách plošných spojov, ktoré zvyčajne navrhujem až nakoniec. A tu je, obvykle, zdroj chýb...

Takže prijmite moje ospravedlnenie za prípadné nepríjemnosti spôsobené informáciami uverejnenými na tejto webovej stránke. Na druhej strane by som rád upozornil, že nenesiem zodpovednosť za žiadne škody, ktoré Vám vznikli, alebo by Vám mohli vzniknúť, v dôsledku použitia informácií z tejto webovej stránky.

Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali svoje pripomienky a názory a povzbudzovali ma v práci a pomáhali mi odstrániť chyby v mojich projektoch.


Všetky informácie a softvér na tomto Internetovom mieste sú pre osobné použitie zadarmo. Toto internetové miesto bolo vytvorené predovšetkým pre mojich priateľov rádioamatérov, avšak nie sú vylúčení ani ostatný záujemci o túto oblasť.

Komerčné využitie akéhokoľvek obsahu tohto miesta je možné len s mojím výslovným súhlasom.


Poznámka:
Toto miesto je zrkadlením originálneho miesta v anglickom jazyku na www.qsl.net. Primárne a najaktuálnejšie sú informácie práve na ňom. Toto miesto prekladám a vytváram, až keď mi zvýši čas.

Zaujímavé linky:
Microchip
Analog Devices

Aktualizované: 31. januára 2024