Yeasu FT-8x7 CAT kábel s optočlenmi

Nedávno som za dobrú cenu kúpil cez e-bay USB CAT kábel pre YEASU FT-8x7 transceivre. Keď som ho však pripojil k môjmu zariadeniu, spozoroval som, že výrazne stúpol šum.

Keď som sa pozrel dovnútra objavil som ďalšiu nepotešiteľnú skutočnosť - CAT kábel nie je elektricky isolovaný.

Na vyriešenie obidvoch problémov som sa rozhodol pridať optočleny. Po určitom laborovaní som uspel s naledovným zapojením:

schematics

Pôvodne som chcel vložiť optočleny do pôvodnej škatuľky s PL-2303, ale nakoniec, predovšetkým z dôsledku nebezpečenstva vysokofrekvenčného koronového výboja, som sa rozhodol umiestniť optočleny na kúsok univerzálneho plošáku a uzavrieť oboje - USB/RS232 aj optočleny - do malej plechovej škatuľky, ktorá zabezpečuje aj tienenie.

Na uľahčenie porozumenia zapojenia, tu je vnútrajšok pôvodnej USB/CAT škatuľky:

PL-2303

Poznamenajme, že pôvodný kábel medzi optočlenmi a CAT konektorom, treba vymenť za 3-žilový tienený, pretože treba priviesť +13,8V k optočlenu. Pri dostatočnej opatrnosti sa konektor dá rozobrať bez zničenia. Toto je zapojenie vývodov konektora:

connector

Interfejs bol testovaný len na rýchlostiach 9.600 Bd a 4800Bd.

Poznámka:

Použitý optočlen 4N25 sa veľmi nehodí pre túto aplikáciu, lebo má malú citlivosť, ktorá navyše dosť kolíše od kusa ku kusu. V druhom kuse CAT kábla, ktorý som postavil, som musel na vstupe TxD rapídne zmenšiť odpor (pôvodne 470 Ohm) a pridať emitorový sledovač, aby som zachránil situáciu...