Univerzálny merač frekvencie

Toto zariadenie je 7-miestny merač frekvencie s celkovým rozsahom od 10 Hz do 1300 MHz. Má dva meracie rozsahy:
10Hz - 25MHz, čo je vlastne samotný PIC merač, a
25 MHz - 1300MHz, čo je merač doplnený o rýchlu preddeličku (môže byť :64, :128 alebo :256).
Desatinná bodka oddeľuje MHz, ale môže byť aj inde a môže ich byť aj viac.

Ten istý hardvér môže slúžiť aj ako digitálna stupnica (program sa však musí upraviť).

Hardvér je veľmi jednoduchý, obsahuje:

  • PIC 16F84,
  • 74HC137 (BCD -> 1 z 8 dekodér),
  • SAB6456 VHF-UHF deličku 256 (alebo inú, napr. 1000,64 a pod. - potom treba upraviť program),
  • 7-miestny kalkulačkový displej (so spoločnou katódou),
  • nejaké rezistory, kondenzátory, diódy a jeden VF tranzistor.

Poznámka:

"Kalkulačkový displej" znamená multiplexovaný LED displej s aspoň 7 číslicami. Program bol napísaný pre displej so spoločnou katódou. Pre displej so spoločnou anódou treba upraviť program, podobne ako v prípade samotného čítača, aj hardvér.
Je to 7-miestny merač frekvencie, ktorý by mal merať až do vstupnej frekvencie 35 MHz {počítadlo je trojbajtové, maximálna hodnota je $FF FF FF, t. j. 167.77215 MHz). V skutočnosti je maximálna frequencia neprekročí 50 MHz, čo je maximum dané konštrukciou PICu. Reálne možno dosiahnuť okolo 27 MHz.
SAB6456 je delička 1:256 do 1300MHz. Pri použití inej deličky treba prispôsobiť dosku s plošnými spojmi(ak nie je pin-kompatibilná) aj program (ak nedelí 256).

Merací interval je pre dolný rozsah 100 000 us (HF) a 256 000 us pre horný rozsah (VHF a UHF).

Merací algoritmus je rovnaký, ako v prípade merača frekvencie, doplnené je testovanie signálu na RB0, podľa ktorého sa prepne rozsah.

Časovací vzorec:

Rozsah: delička: vzorec:
Low frequency - - - N = Fx * 100 000/4
VHF-UHF 256 N = Fx * 256 000/4
VHF-UHF  64 N = Fx *  64 000/4
VHF-UHF 128 N = Fx * 128 000/4

N = T*[7*(36 + 3*T1) + 6 + 3*T2] + 12 + 3*T3 + Z

kde:

  • T,T1,T2,T3 - počiatočné hodnoty časovacích slučiek,
  • Z - je počet dodatočných NOPov,
  • Fx - frekvencia Xtálu v MHz.

Hodnoty T,T1,T2,T3 a Z možno vypočítať pomocou programu.

Zdrojový kód programu sa podstatne nelíši od zdrojového kódu programu merača frekvencie, je len jeho zdvojením. Je rovnaký pre všetky preddeličky, treba však urobiť správny výpočet!

Schéma zariadenia je veľmi jednoduchá. Je to len doplnenie merača frekvencie o preddeličku.

Doska s plošnými spojmi má rozmery (54x41 mm) a mala by byť z obojstranného kuprextitu.

Rozmiestnenie súčiastok nepotrebuje žiadny špeciálny komentár.