Skutočný vzhľad digitálnej stupnice:


(prototyp, trochu sa líši od konečnej verzie)

photo