Digitálna stupnica pre ATV v pásme 1.2 GHz

Ide o 7(5)-miestnu digitálnu stupnicu pre ATV v pásme 1,2 GHz. Vychádza z myšlienky čítača na báze PIC16F84.
Meranie využíva výstup z preddeličky VCO 128 alebo 256. Desatinná bodka môže byť za jednotkami GHz, alebo hocikde inde.

Hardvér je zhodný so základnám LED čítačom. Súčiastky pre digitálnu stupnicu nie sú zapojené - ide predsa o jednopásmové zariadenie!

Časovacie rovnice:

Preddelička 128: N = Fx * 128 000/4
Preddelička 256: N = Fx * 256 000/4

N = 60 * [7 * (36 + 3*T1) + 6 + 3*T2] + 12 + 3*T3 + Z

kde:

  • T,T1,T2,T3 - sú počiatočné hodnoty časovacích slučiek,
  • Z - sú mdolaďovacie NOP-y,
  • Fx - frekvencia Xtálu v MHz.

Hodnoty T,T1,T2,T3 a Z sa najľahšie dajú získať pomocou programu.

K dispozícii je aj zdrojový kód.


Tento program možno používať pre súkromnú potrebu bezplatne. Akékoľvek komerčné použitie je možné len so súhlasom autorov.


Bloková schéma ATV:

Upravený obrázok, ktorý mi poslal SP9WZM.

ATV