Riešenie pre displeje so spoločnou anódou

 
Schéma je v podstate rovnaká, rozdiel je nasledovný:

  • tranzistory spínajúce anódy sú PNP typu (najlepšie spínacie),
  • resistor z pinu 3 dekodéra 4051 je uzemnený,
  • program sa musí drobne upraviť, (Zmeny sú komentované v programe. Treba pomocou ";" zablokovať "katódovú" časť a odstrániť ";" na začiatkoch riadkov pre "anódovú" časť.)