Ako kompilovať všetky zdrojové kódy:

mpasm source.asm /p16f84 (or /p16c84 respectively)

MPASM, verzia 02.01 (pre DOS) od Microchipu.

Na programovanie PICu bol použitý programátor od Davida Taita TOPIC,verzia 0.2, PIC programmer.

Príkazový riadok je nasledovný:

topic -egpx source.hex

 

To znamená, že treba nastaviť nasledovné programovacie prepínače PICu:

evymazať PIC 
ggo 
pPWRT zapnuté 
xoscilátor je XT 
 
(WDT, CP je vypnuté)