Ako zistiť hodnoty T1, T2, T3?

Možno ich vypočítať pomocou na ten účel napísaného programu. Tak je to najjednoduchšie.... :-)

Program vytvorí tzv. inklúdovacie súbory, v ktorých sú zapísané vypočítané hodnoty, takže nič netreba nikam písať, ale možno rovno spustiť kompiláciu. Predpokladá sa, samozrejme, že zdrojový kód a inklúdovacie súbory sú v rovnakom adresári.

Hodnoty konštánt, získané programom, nedávajú hneď takú hodnotu, ktorá by zaručovala potrebnú presnosť čítača alebo digitálnej stupnice. Príčinou je to, že skutočná hodnota frekvencie, na ktorej kmitá kryštál PICu, sa líši od toho, čo má kryštál napísané na púzdre.

Dosiahnuť presné nastavenie vyžaduje opakovanie výpočtu a opakované programovanie PICu.

Ale existuje aj iná možnosť kalibrácie - po základnom nastavení T1, T2, T3... nahraďte jeden z kondenzátorov pri kryštáli malým keramický trimrom a jednoducho oscilátor dolaďte. Ak by sa to nepodarilo, stále ostáva prvá možnosť.... Obvykle to nie je také hrozné, ako to vyzerá...