Projekty:


merače frekvencie s PICom

jednotka digitálnej syntézy - DDS

multimeter zo SB

HAM projekty

Rôzne projekty

Rôzne programy

©
OM3CPH
Dr. Peter Halický
Batovce JN98ig

e-mail: peter_at_halicky.sk